Zmiana Regulaminu BUR

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych: ➡https://bit.ly/3JzA9dl⬅

Zmianie ulega m.in. termin zgłoszenia uczestnika na usługi rozwojowe – najpóźniej na 1 dzień przed datą ich rozpoczęcia (z wyłączeniem usług w formie zdalnej i studiów podyplomowych).

Nowe wzory dokumentów

W zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU zostały opublikowane nowe wersje dokumentów rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych”.

Zmianie uległ również Regulamin udziału w projekcie. 

PRZED wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego MŚP warto zapoznać się z instrukcją jego poprawnego wypełnienia, którą także znajdziecie na naszej stronie w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU.

Przypominamy – złożenie Formularza zgłoszeniowego NIE OZNACZA otrzymania dofinansowania na wybraną usługę rozwojową.

W 2022 roku w pierwszej kolejności zawierane będą umowy z przedsiębiorcami, którzy dotychczas nie otrzymali dofinansowania na usługi rozwojowe od Operatora Techpal oraz mają siedzibę w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze (Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz).

W przypadku MŚP, które w okresie 1 kwietnia 20219 – 31 grudnia 2021 r. uzyskały dofinansowanie w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” możliwość podpisania aneksu (zwiększenia kwoty otrzymanego dofinansowania) będzie indywidualnie rozpatrywana i będzie zależna od stopnia zrealizowania wskaźników założonych projekcie oraz od dostępnej alokacji.

Zaktualizowany Regulamin projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe obowiązują od 3 stycznia 2021 r.

Ograniczenia w naborze

Informujemy, że od 13 grudnia 2021 r. będą przyjmowane wyłącznie dokumenty zgłoszeniowe przedsiębiorstw mających siedzibę w jednym z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze:

  • w subregionie olsztyńskim – Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno,
  • w subregionie ełckim – Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz.

Z dniem 13.12.2021 miasta w subregionie elbląskim: Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda, przestają mieć pierwszeństwo w naborze.

Ograniczenia w kwalifikowaniu przedsiębiorstw do udziału w projekcie oraz udzieleniu wsparcia na refundację kosztów usług rozwojowych wynika z konieczności zrealizowania wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie projektu „Klucz do usług rozwojowych”.

Zgłoszenia pozostałych przedsiębiorstw będą wpisywane na listę firm oczekujących na weryfikację.

O terminie zniesienia kryterium pierwszeństwa będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony www.operator.techpal.com.pl oraz profilu Operatora na FB.

Nowy wzór wniosku refundacyjnego

Informujemy, że w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU zamieszczono nową, zaktualizowaną wersję wniosku refundacyjnego (wersja 4.0).

Nowy wzór obowiązuje od 16 czerwca br.

4 maja – odpoczywamy :)

Informujemy, że w 4 maja (wtorek) Biuro projektu oraz Punkt kontaktowy będą zamknięte.

Odpoczywamy, ładujemy baterie i z nową energią wracamy do pracy w środę.

Ograniczenia w naborze

Informujemy, że od maja 2021 r. będą przyjmowane wyłącznie dokumenty zgłoszeniowe przedsiębiorstw mających siedzibę w jednym z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze:

  • w subregionie olsztyńskim – Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno,
  • w subregionie elbląskim – Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda,
  • w subregionie ełckim – Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz.

Ograniczenia w kwalifikowaniu przedsiębiorstw do udziału w projekcie oraz udzieleniu wsparcia na refundację kosztów usług rozwojowych wynika z konieczności zrealizowania wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie projektu „Klucz do usług rozwojowych”.

Zgłoszenia pozostałych przedsiębiorstw będą wpisywane na listę firm oczekujących na weryfikację.

O terminie zniesienia kryterium pierwszeństwa będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony www.operator.techpal.com.pl oraz profilu Operatora na FB.