Czasowe zawieszenie rekrutacji

Przedsiębiorco!

Od dnia 08.03.2024 od godz. 15.00, Operator czasowo zawiesza rekrutację na czas nieokreślony.

Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie zawieszonego naboru nie są rejestrowane i weryfikowane. Rejestracja i weryfikacja nastąpi po odwieszeniu naboru i zweryfikowaniu przez Operatora Formularzy zgłoszeniowych, które zostaną złożone w trakcie otwartego naboru.

Przypominamy, że rejestrowane są komplety dokumentów zgłoszeniowych (zgodnie z Regulaminem projektu) zawierające również listę usług. Dokumenty nie kompletne i nie uzupełnione w określonym czasie, nie będą podlegały rejestracji i pozostają bez rozpatrzenia. Przedsiębiorca ponownie będzie musiał złożyć komplet dokumentów.

Informacja o wznowieniu rekrutacji będzie dostępna na niniejszej stronie oraz w mediach społecznościowych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie