Aktualności

Nowy wzór wniosku refundacyjnego

Informujemy, że w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU zamieszczono nową, zaktualizowaną wersję wniosku refundacyjnego (wersja 4.0).

Nowy wzór obowiązuje od 16 czerwca br.

4 maja – odpoczywamy :)

Informujemy, że w 4 maja (wtorek) Biuro projektu oraz Punkt kontaktowy będą zamknięte.

Odpoczywamy, ładujemy baterie i z nową energią wracamy do pracy w środę.

Ograniczenia w naborze

Informujemy, że od maja 2021 r. będą przyjmowane wyłącznie dokumenty zgłoszeniowe przedsiębiorstw mających siedzibę w jednym z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze:

  • w subregionie olsztyńskim – Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno,
  • w subregionie elbląskim – Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda,
  • w subregionie ełckim – Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz.

Ograniczenia w kwalifikowaniu przedsiębiorstw do udziału w projekcie oraz udzieleniu wsparcia na refundację kosztów usług rozwojowych wynika z konieczności zrealizowania wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie projektu „Klucz do usług rozwojowych”.

Zgłoszenia pozostałych przedsiębiorstw będą wpisywane na listę firm oczekujących na weryfikację.

O terminie zniesienia kryterium pierwszeństwa będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony www.operator.techpal.com.pl oraz profilu Operatora na FB.

Rekrutacja – pierwszeństwo miasta średnie

Informujemy, iż od 2 marca 2021 r. w pierwszej kolejności do weryfikacji będą kierowane dokumenty zgłoszeniowe przedsiębiorstw mających siedzibę w jednym z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze:

  • w subregionie olsztyńskim – Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno,
  • w subregionie elbląskim – Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda,
  • w subregionie ełckim – Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz.

Pierwszeństwo w weryfikacji oraz udzielenie wsparcia na refundację kosztów usług rozwojowych wynika z konieczności zrealizowania wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie projektu „Klucz do usług rozwojowych”.

Zgłoszenia pozostałych przedsiębiorstw będą wpisywane na listę firm oczekujących na weryfikację.

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed dniem 17 lutego 2021 r. będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Operatora.

O terminie zniesienia kryterium pierwszeństwa będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony www.operator.techpal.com.pl oraz profilu Operatora na FB.

Zmiany w trybie pracy Biura projektu

W związku z przebywaniem pracowników Operatora na kwarantannie oraz w izolacji domowej od dnia 17 lutego 2021 r. zespół realizujący projekt będzie pracować w zmniejszonym składzie w trybie dyżuru.

Pytania dotyczące realizacji projektu można zadawać mailowo na adres operator@techpal.com.pl

Na wszystkie wiadomości odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Wydłużeniu mogą ulec terminy weryfikacji Wniosków refundacyjnych oraz Formularzy zgłoszeniowych, a także procedura udzielania dofinansowania.

Wnioski refundacyjne, uzupełnienia lub korekty do nich należy składać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej.

Wyjaśnienia lub uzupełnienia do Formularzy zgłoszeniowych należy składać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej – skany podpisanych dokumentów należy przesyłać na adres operator@techpal.com.pl

Rekrutacja czasowo wstrzymana

W związku z przebywaniem pracowników Operatora na kwarantannie oraz w izolacji domowej zespół realizujący projekt będzie pracować zmniejszonym składzie w trybie dyżuru.

W związku z powyższym w dniu 17 lutego 2021 r. o godzinie 16:00 rekrutacja do projektu „Klucz do usług rozwojowych” zostaje czasowo wstrzymana.

Dokumenty, które wpłyną do Operatora po tym terminie nie będą podlegały rejestracji i weryfikacji.

O przyjęciu zgłoszeń składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej /przesyłki kurierskiej decydować będzie data oraz godzina dostarczenia dokumentów do Biura projektu (10-685 Olsztyn, ul. Barcza 16).

W przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną decydować będzie data oraz godzina wpływu dokumentów na serwer Operatora.

O wznowieniu rekrutacji informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych

Nowe wersje dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych” zostały opublikowane na stronie http://operator.techpal.com.pl/  w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU.

Zmianie uległ również Regulamin udziału w projekcie. 

PRZED wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego MŚP warto zapoznać się z instrukcją jego poprawnego wypełnienia, którą także znajdziecie na naszej stronie w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU.

Przypominamy – złożenie Formularza zgłoszeniowego NIE OZNACZA otrzymania dofinansowania na wybraną usługę rozwojową.

Zaktualizowany Regulamin projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

UWAGA!!!

Od dnia 15 października 2020 r. (czwartku) do odwołania
w biurze Techpal sp. z o.o. będą przyjmowani klienci
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

89 542 98 21

Na umówione spotkania przychodzimy pojedynczo bez osób towarzyszących z nałożoną maseczką/ przyłbicą.