Aktualności

Aktualne dokumenty zgłoszeniowe

Szanowni Przedsiębiorcy,

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane aktualne dokumenty zgłoszeniowe do projektu oraz Regulamin.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją zgłoszeniową i korzystanie z nowych wzorów dokumentów.

Prosimy o poświęcenie dużej uwagi Regulaminowi, który określa warunki i wymagania uczestnictwa w projekcie.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Aktualizacja dokumentacji projektowej

Przedsiębiorcy,

Informujemy, że trwa aktualizacja Regulaminu projektu i dokumentów zgłoszeniowych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć dokumenty zgłoszeniowe proszeni są o pobieranie aktualnych formularzy i dokumentów, które będą dostępne w najbliższych dniach.

Informacja o nowych wzorach dokumentów będzie dostępna na stornie internetowej Operatora i w mediach społecznościowych.

Przedsiębiorcy, na prośbę Operatora, którzy już złożyli dokumenty zgłoszeniowe, będą proszeni do składania dokumentacji finansowej i zatrudnieniowej weryfikującej poprawność przedstawianych przez przedsiębiorcę danych w dokumentach zgłoszeniowych.

Weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych

W związku z wpływającymi dokumentami zgłoszeniowymi od przedsiębiorców, informujemy że w pierwszej kolejności weryfikacji podlegają dokumenty zawierające Listę usług z podaną usługą rozwojową, która odbywa się w terminie druga połowa marca-kwiecień 2024 dla nowo weryfikowanych przedsiębiorców.

Dokumenty zgłoszeniowe niezawierające Listy usług, lub Lista usług zawiera usługę rozwojową rozpoczynającą się w późniejszym terminie, są rozpatrywane w następnej kolejności.

Wystartowaliśmy!!!


Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do Biura projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn).

Formularze zgłoszeniowe, można również przesyłać w formie skanu na adres: operator@techpal.com.pl

UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy wybiorą elektroniczną formę składania dokumentów zgłoszeniowych w formie skanu zobowiązani są do dostarczenia oryginału Formularza w wersji papierowej na późniejszym etapie realizacji projektu zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie.

W zawiązku z licznymi pytaniami dotyczącymi, kiedy mogą rozpoczynać się usługi rozwojowe z dofinansowaniem, INFORMUJEMY – planowane usługi rozwojowe, powinny się rozpoczynać nie wcześniej, niż w drugiej połowie stycznia 2024.

Do tego czasu, złożone dokumenty zgłoszeniowe, będą mogły być przez nas weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym, poprawiane przez przedsiębiorców w razie popełnienia ewentualnych błędów i przygotowywane do podpisania umów refundacyjnych.

Powodzenia 🙂

Zaczynamy!

Dokumenty zgłoszeniowe zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej.

Pamiętajcie żeby przed ich wypełnieniem zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie, instrukcjami i FAQ.
Niech moc będzie z Wami 🙂

Sto lat, sto lat, sto lat!!!


26 kwietnia TECHPAL Sp. z o. o. obchodzi urodziny. Które? Kolejne 🙂 Jak ten czas leci 🙂

Zarządowi Spółki i pracownikom (czyli również sobie) życzymy samych sukcesów, dalszego rozwoju i wielu lat funkcjonowania.
Do co najmniej stu lat funkcjonowania jeszcze trochę zostało!
Damy radę. Bo jak nie My, to kto? MY 🙂

Zespół Operator Techpal