Aktualizacja Regulaminu projektu i dokumentów zgłoszeniowych – ważne

W dniu 22.05.2024 wprowadziliśmy istotne zmiany dotyczące wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej. Zmianie uległy dokumenty zgłoszeniowe oraz Regulamin projektu z wyjątkiem Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Prosimy o posługiwanie się nowymi dokumentami zgłoszeniowymi od dnia dzisiejszego oraz uważne zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Nabór trwa i zapraszamy do aplikowania mikro, małych i średnich Przedsiębiorców wpisujących się w kryteria Regulaminu projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie