Aktualne dokumenty zgłoszeniowe

Szanowni Przedsiębiorcy,

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane aktualne dokumenty zgłoszeniowe do projektu oraz Regulamin.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją zgłoszeniową i korzystanie z nowych wzorów dokumentów.

Prosimy o poświęcenie dużej uwagi Regulaminowi, który określa warunki i wymagania uczestnictwa w projekcie.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie