Aktualizacja dokumentacji projektowej

Przedsiębiorcy,

Informujemy, że trwa aktualizacja Regulaminu projektu i dokumentów zgłoszeniowych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć dokumenty zgłoszeniowe proszeni są o pobieranie aktualnych formularzy i dokumentów, które będą dostępne w najbliższych dniach.

Informacja o nowych wzorach dokumentów będzie dostępna na stornie internetowej Operatora i w mediach społecznościowych.

Przedsiębiorcy, na prośbę Operatora, którzy już złożyli dokumenty zgłoszeniowe, będą proszeni do składania dokumentacji finansowej i zatrudnieniowej weryfikującej poprawność przedstawianych przez przedsiębiorcę danych w dokumentach zgłoszeniowych.