Weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych

W związku z wpływającymi dokumentami zgłoszeniowymi od przedsiębiorców, informujemy że w pierwszej kolejności weryfikacji podlegają dokumenty zawierające Listę usług z podaną usługą rozwojową, która odbywa się w terminie druga połowa marca-kwiecień 2024 dla nowo weryfikowanych przedsiębiorców.

Dokumenty zgłoszeniowe niezawierające Listy usług, lub Lista usług zawiera usługę rozwojową rozpoczynającą się w późniejszym terminie, są rozpatrywane w następnej kolejności.