Refundacja kursów na operatora drona

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają ubiegać się o refundację usługi rozwojowej przygotowującej do pilotowania drona, powinni:

– wybierać w Bazie Usług Rozwojowych tylko dostawców usług wpisanych do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako firma szkoleniowa;

– prowadzący i walidujący usługę rozwojową powinni być szkoleniowcami certyfikowanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Dostawca usługi i karta usługi nie spełniająca tych kryteriów dyskwalifikuje usługę rozwojową do uzyskania refundacji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie