Wydłużony termin weryfikacji wniosków refundacyjnych

Uprzejmie informujemy, że weryfikacja wniosków refundacyjnych wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zostaje wydłużona, z powodu dużej liczby złożonych dokumentów.

Operator oczekuje również na wpływ kolejnej transzy środków finansowych od Instytucji Zarządzającej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie