Wystartowaliśmy!!!


Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do Biura projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn).

Formularze zgłoszeniowe, można również przesyłać w formie skanu na adres: operator@techpal.com.pl

UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy wybiorą elektroniczną formę składania dokumentów zgłoszeniowych w formie skanu zobowiązani są do dostarczenia oryginału Formularza w wersji papierowej na późniejszym etapie realizacji projektu zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie.

W zawiązku z licznymi pytaniami dotyczącymi, kiedy mogą rozpoczynać się usługi rozwojowe z dofinansowaniem, INFORMUJEMY – planowane usługi rozwojowe, powinny się rozpoczynać nie wcześniej, niż w drugiej połowie stycznia 2024.

Do tego czasu, złożone dokumenty zgłoszeniowe, będą mogły być przez nas weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym, poprawiane przez przedsiębiorców w razie popełnienia ewentualnych błędów i przygotowywane do podpisania umów refundacyjnych.

Powodzenia 🙂