Umowa z instytucją świadczącą usługę rozwojową

Przypominamy, że do zawarcia umowy z wsparcia 📝na refundację części kosztów udziału w usługach rozwojowych niezbędne jest przedstawienie Operatorowi kopii umowy z instytucją świadczącą usługę rozwojową.

Umowa 📄 ta może mieć charakter warunkowy, uzależniający udział przedsiębiorcy i jego pracowników w usłudze rozwojowej pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Umowa musi zawierać zapisy dotyczące umożliwienia Operatorowi bądź upoważnionym przez niego instytucjom lub osobom przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi rozwojowej.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *