Spotkania z doradcą mobilnym

Pytacie, czy spotkanie z doradcą mobilnym jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. 

TAK

Na Operatorze ciąży obowiązek zweryfikowania, czy usługa rozwojowa wybrana przez przedsiębiorcę jest związana z prowadzoną działalnością, czy udział w niej przyczyni się do rozwoju firmy oraz jaki  CEL BIZNESOWY zostanie osiągnięty dzięki uczestnictwu w szkoleniu. 

Doradca mobilny SPRAWDZI w trakcie diagnozy, czy zasadne jest przyznanie dofinansowania na wybraną usługę rozwojową. 

Prosimy, przygotujcie się do takiego spotkania. 

Jeśli na etapie składania Formularza zgłoszeniowego znaliście tytuł, numer i termin wybranego szkolenia przed spotkaniem zapoznajcie się z kartą usługi opublikowaną w BUR, z programem szkolenia, z jego harmonogramem. Poznajcie jego zakres. Zastanówcie się dlaczego wybraliście właśnie taką usługę, w jakich sytuacjach zawodowych wykorzystacie wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia. 

Przedsiębiorca, który nie będzie potrafił uzasadnić potrzeby udziału w wybranym szkoleniu NIE OTRZYMA dofinansowania w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych”. Mówcie o konkretnych korzyściach, unikajcie ogólników. Pamiętajcie, że fakt otrzymania dofinansowania na daną usługę przez jednego przedsiębiorcę nie oznacza, że wszyscy wnioskujący otrzymają takie dofinansowanie. Wybrana usługa MUSI BYĆ ZGODNA z zakresem prowadzonej działalności oraz z zajmowanym stanowiskiem lub funkcją pełnioną w przedsiębiorstwie. 

Przygotujcie wcześniej dokumenty dodatkowe, zestawienia, wyjaśnienia, jeśli o takie poprosiliśmy. 

Termin spotkania diagnostycznego ZAWSZE jest uzgadniany z przedsiębiorcą bezpośrednio przez przydzielonego doradcę mobilnego. Biuro projektu nie prowadzi kalendarzy wszystkich doradców. 

Jeśli wiecie, że nie będziecie mogli spotkać się z doradcą mobilnym w umówionym czasie skontaktujcie się z nim, POINFORMUJCIE o konieczności zmiany terminu lub godziny. Pamiętajcie jednak, że kolejny wolny termin spotkania może być ODLEGŁY.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *