Obietnice, obietnice, obietnice…

Pamiętajcie – Operator przez telefon NIE PRZYZNA Wam dofinansowania. Sytuacja każdego przedsiębiorcy rozpatrywana jest indywidualnie, a podpisanie umowy wsparcia uzależnione jest od wielu czynników, których nie jesteśmy w stanie ocenić w ciągu kilkuminutowej rozmowy telefonicznej.

Dofinansowane mogą być WYŁĄCZNIE usługi rozwojowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celu rozwojowego danego przedsiębiorstwa, dlatego niewystarczającym argumentem za przyznaniem wsparcia w ramach projektu są stwierdzenia „inni dostali”, „koleżanka/kolega podpisał umowę”, „inny Operator, to…”. Posługujcie się konkretami, unikajcie ogólników, mierzcie siły na zamiary.

Sytuacja każdego przedsiębiorcy rozpatrywana jest INDYWIDUALNIE, dlatego tak ważne są spotkania diagnostyczne, w trakcie których przedsiębiorcy uzasadniają wybór KONKRETNEJ usługi rozwojowej. Podpisanie umowy wsparcia przez jednego przedsiębiorcę NIE OZNACZA, że wszyscy ubiegający się o dofinansowanie kosztów danej usługi rozwojowej otrzymają je.

Przypominamy, że Operator Techpal przyznaje dofinansowanie w KONKRETEJ KWOCIE (ujętej w umowie bądź aneksie) na KONKRETNE USŁUGI rozwojowe (ujęte w umowie bądź aneksie). Refundacji NIE PODLEGAJĄ usługi, które nie zostały zawarte w umowie lub aneksie do umowy wsparcia.

Podpisanie aneksu bądź aneksów do umowy wsparcia uzależnione jest od kwoty dofinansowania wykorzystanej przez danego przedsiębiorcę.

Operator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalania wartości podpisywanych umów wsparcia i aneksów do nich w zależności od stopnia realizacji wskaźników projektowych założonych we Wniosku o dofinansowanie.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *