BUR 2.0

Informujemy, iż w dniu 7 września br. uruchomiona została nowa odsłona Bazy Usług Rozwojowych.

System ma nową szatę graficzną, która umożliwia intuicyjne korzystanie z wszystkich funkcjonalności strony.

Każdemu profilowi – Użytkownika,  Przedsiębiorstwa czy Dostawcy usług –  przypisano inny kolor. Aby sprawnie poruszać się w Bazie, wystarczy podążać  za kolorem. Wszystkie ważne informacje dla  zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji, jak i Dostawców usług rozwojowych, znajdą się na ich profilu. 

Najważniejsze zmiany:

Uproszczone procedury rejestracji

 • zminimalizowanie liczby danych wymaganych do rejestracji,
 • integracja Bazy Usług Rozwojowych z systemem GUS (automatyzacja przy rejestracji profilu Dostawcy usług oraz Przedsiębiorstwa),
 • uproszczone procedury dodawania pracowników do profilu Przedsiębiorstw

Przejrzysty interfejs użytkownika

 • wszystkie profile widoczne na jednym ekranie,
 • funkcjonalność – „podążaj za kolorem” (kolejne zakładki dopasowane do koloru poszczególnych profili),
 • główne procesy profilu wyświetlone na stronie głównej

Prosty sposób nawigacji po systemie

 • zmiana nazewnictwa w systemie (Dostawca usług zamiast Podmiot, Przedsiębiorstwo zamiast Uczestnik Instytucjonalny),
 • brak menu rozwijalnych (brak ukrytych funkcjonalności),
 • przejrzysty system prezentacji wyników,
 • pomocne mechanizmy sortowania i filtrowania wyników,
 • możliwość zmiany profilu bez konieczności powrotu do strony głównej

Rozbudowany mechanizm komunikacji

 • mechanizm wyświetlania komunikatów już na stronie głównej,
 • skrzynka z wiadomościami z systemu na każdym z profili,
 • rozbudowany mechanizm wiadomości wewnętrznych jak i zewnętrznych (email)

Ulepszone mechanizmy wyszukiwarki

 • modyfikacja i optymalizacja mechanizmów wyszukiwania,
 • zmiana interfejsu wyszukiwarki,
 • wprowadzenie mechanizmu wyszukiwania po projekcie.

Wprowadzona została również KONIECZNOŚĆ DOKONANIA w systemie ZMIANY statusu uczestnika PO ZAKOŃCZONEJ usłudze rozwojowej przez Dostawcę usługi. Dopiero wówczas wygenerowana zostanie ankieta, która jest niezbędna do rozliczenia usługi. Dodatkowo została zmieniona kolejność odpowiedzi w ankietach.

UWAGA !!! 

Jeżeli w okresie 7 dni od zakończenia usługi Dostawca usług nie zaktualizuje listy uczestników usługi, status osób zmieni się na nie uczestniczył, ankiety nie wygenerują się. Brak wypełnionej ankiety powodować będzie ODMOWĘ wypłaty refundacji.

Wszystkie dane znajdujące się w dotychczasowej Bazie Usług Rozwojowych zostały automatycznie przeniesione do nowego systemu, tym samym nie ma konieczności PONOWNEGO zakładania kont instytucjonalnych lub indywidualnych.

Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami nowej Bazy, zachęcamy do skorzystania z przygotowanych instrukcji użytkownika oraz filmów instruktażowych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *