9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej.

Obecnie Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą spełnić szereg kryteriów dotyczących sfery gospodarczej, politycznej, praw człowieka sformułowane w tzw. kryteriach kopenhaskich, zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń acquis communautaire (w szczególności zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym) oraz posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne.

Polska dołączyła do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Pamiętajcie, że dzięki temu mamy możliwość korzystania z funduszy unijnych, które w perspektywie finansowej 2014 – 2020 dostępne są w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Refundacja kosztów udziału przedsiębiorców i ich pracowników w usługach rozwojowych również jest współfinansowana Funduszy Unijnych. Stąd ta papierologia 😉

Więcej o Funduszach Europejskich możecie dowiedzieć się ze strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub odwiedzając Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, których adresy znajdziecie tu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *