09. W okresie od 01.10.2016 r. do 31.03.2019 r. moje przedsiębiorstwo otrzymało 70 000 zł refundacji kosztów udziału w usługach rozwojowych w ramach pomocy de minimis czy mogę ubiegać się o kolejne dofinansowanie w ramach pomocy publicznej?

Nie, limit 70 000 zł refundacji dla 1 przedsiębiorstwa (niezależnie od formy udzielanej pomocy) dotyczy całego okresu programowania. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 10.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury okres ten został określony na lata 2016 – 2023.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *