06. Czy określony został maksymalny koszt pojedynczej usługi rozwojowej lub koszt przypadający na jednego pracownika?

Nie, w województwie warmińsko – mazurskim nie zostały określone limity w tym zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę aby cena usługi rozwojowej realizowanej za pośrednictwem BUR nie odbiegała od ceny rynkowej takiego samego lub podobnego szkolenia czy usługi doradczej realizowanych na wolnym rynku.

Operator Techpal zastrzega sobie możliwość odmowy podpisania umowy wsparcia na usługę, co do której wartości powstaną uzasadnione wątpliwości, że cena ustalona przez podmiot realizujący usługę rozwojową znacznie przekracza cenę rynkową.

W związku z koniecznością zrealizowania wskaźników kluczowych w projekcie, czyli objęcie wsparciem pracowników w wieku 50  lat i więcej oraz osób o niskich kwalifikacjach Operator Techpal zastrzega sobie prawo do podpisywania w pierwszej kolejności umów
z przedsiębiorcami, którzy kierują do udziału w usługach rozwojowych osoby spełniające kryterium wieku i/lub wykształcenia.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *