05. Jakie są warunki uzyskania 80% refundacji kosztów udziału w usłudze rozwojowej?

Mikro i małe przedsiębiorstwa uzyskują 80% dofinansowanie bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Średnie przedsiębiorstwo które chce ubiegać się o 80% dofinansowanie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • prowadzić działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
  • usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników w wieku 50 lat lub więcej lub pracowników o niskich kwalifikacjach (tylko na osoby spełniające wymogi wieku lub wykształcenia),
  • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
  • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy,
  • uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
  • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *