04. Jaki jest możliwy procentowy poziom refundacji kosztów udziału w usłudze rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej usługi.

Wyższy – maksymalnie 80% poziom dofinansowania uzyska przedsiębiorstwo które spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
 • usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników w wieku 50 lat lub więcej lub pracowników o niskich kwalifikacjach (tylko na osoby spełniające wymogi wieku lub wykształcenia),
 • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy,
 • uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Podane poziomy dofinansowania dotyczą przedsiębiorstw, które ubiegają się o pomoc de minimis.

Wyższy poziom wsparcia nie dotyczy usług doradczych, które finansowane są na poziomie 50%.

  Comment on this FAQ

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *