27. Ile czasu będę czekać na refundację?

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego i poprawnego wniosku refundacyjnego jego weryfikacja i dokonanie refundacji powinno trwać nie dłużej niż 14 dni roboczych. W przypadku dużej ilości złożonych wniosków refundacyjnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Operator będzie informował za pośrednictwem strony internetowej oraz na profilu Facebook.

Częścią wniosku refundacyjnego jest lista sprawdzająca. Jej wypełnienie nie jest obowiązkowe, ale ułatwi przedsiębiorcy złożenie kompletnego i poprawnego wniosku refundacyjnego. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia.

Złożenie niekompletnego, niepoprawnego Wniosku refundacyjnego będzie skutkować wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *