26. Czy uczestnikiem projektu może być rolnik/nauczyciel/pracownik dużego przedsiębiorstwa?

Umowa wsparcia podpisywana jest wyłącznie z przedsiębiorcami (firmami z sektora MŚP), które kierują do udziału w usługach rozwojowych swoich pracowników.

Rolnik, który prowadzi działalność zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) może być uczestnikiem projektu – może podpisać umowę wsparcia i kierować siebie lub swoich pracowników na usługi rozwojowe. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą niezarejestrowaną w ww. rejestrach nie mogą być uczestnikami projektu „Klucz do usług rozwojowych”.

Nauczyciel zatrudniony wyłącznie w placówce oświatowej, której organem prowadzącym jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) nie może być uczestnikiem projektu „Klucz do usług rozwojowych”, ponieważ ich pracodawca nie spełnia warunków udzielenia wsparcia w ramach projektu (niespełnianie warunków MŚP).

Nauczyciel zatrudniony w placówce oświatowej, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna może być uczestnikiem projektu, o ile pracodawca spełnia warunki uznania go za przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Pracownicy dużych przedsiębiorstw (zatrudniających więcej niż 250 osób) nie mogą brać udziału w projekcie.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *