20. W Bazie Usług Rozwojowych nie ma usług z interesującego mnie zakresu czy mogę ubiegać się o refundację kosztów usług zakupionych na „wolnym rynku” bez wykorzystania BUR?

Nie, refundowane mogą być jedynie koszty usług wybranych z Bazy Usług Rozwojowych oznaczonych symbolem  w polu „Możliwość dofinansowania”. Zgłoszenie na usługę rozwojową musi być zrealizowane za pośrednictwem BUR, usługa musi być zrealizowana zgodnie z zapisami Karty Usługi, prowadzić do osiągnięcia określonych przez MŚP celów biznesowych oraz zakończyć się wypełnieniem ankiety oceniającej zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *