18. Jakie informacje muszą być umieszczone na dokumencie (zaświadczeniu, certyfikacie) potwierdzającym ukończenie usługi rozwojowej?

Dokument (zaświadczenie/certyfikat lub inne) potwierdzający ukończenie usługi rozwojowej przez uczestnika indywidualnego musi zawierać co najmniej:

 1. nazwę usługobiorcy (tj. przedsiębiorstwa kierującego pracownika do udziału w usłudze rozwojowej)
 2. imię i nazwisko uczestnika usługi rozwojowej,
 3. ID wsparcia zgodnie z podpisaną umową wsparcia,
 4. nazwa usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi),
 5. numer usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi),
 6. termin realizacji usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi i faktycznymi terminami realizacji usługi),
 7. liczbę godzin realizacji usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi),
 8. informację na temat efektów uczenia się (w podziale na WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

Dokumenty, które nie będą zawierać powyższych danych będą kierowane do poprawy, co skutkować będzie wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

  Comment on this FAQ

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *