17. Jakie informacje muszą być umieszczone na fakturze za usługę rozwojową?

Faktura za usługę rozwojową musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 1. nazwę usługobiorcy,
 2. ID wsparcia zgodnie z podpisaną umową wsparcia,
 3. nazwę usługi rozwojowej (zgodną z Kartą usługi),
 4. numer usługi rozwojowej (zgodny z Kartą usługi),
 5. miejsce i termin realizacji usługi rozwojowej (zgodne z Kartą usługi i faktycznymi terminami realizacji usługi),
 6. liczbę godzin realizacji usługi rozwojowej (zgodną z Kartą usługi),
 7. listę uczestników indywidualnych biorących udział w usłudze rozwojowej

Dokumenty, które nie będą zawierać powyższych danych będą kierowane do poprawy, co skutkować będzie wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

  Comment on this FAQ

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *