16. Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku refundacyjnego?

Prawidłowy, kompletny wniosek refundacyjny składać się musi z Formularza wniosku refundacyjnego (wzór dostępny jest na stronie internetowej Operatora), do którego należy dołączyć:

  1. kopię faktury za usługę rozwojową (ORAZ kopię faktury pro forma o ile dotyczy),
  2. potwierdzenie dokonania opłaty za fakturę,
  3. kopie dokumentów (zaświadczenie / certyfikat lub inne) potwierdzających ukończenie usługi rozwojowej przez uczestnika indywidualnego
  4. ankietę oceniającą usługę rozwojową wypełnioną przez przedsiębiorcę (ankieta instytucjonalna)
  5. ankiety oceniające usługę rozwojową zostały wypełnione przez WSZYSTKICH uczestników usługi (ankiety indywidualne)

Aby ułatwić przedsiębiorcom złożenie poprawnego, kompletnego wniosku refundacyjnego przygotowano listę sprawdzającą, która umieszczona jest na 3 stronie formularza Wniosku refundacyjnego. Wypełnienie listy sprawdzającej nie jest obowiązkowe, jest narzędziem pomocniczym dla przedsiębiorstwa składającego Wniosek refundacyjny.

Złożenie niekompletnego, niepoprawnego Wniosku refundacyjnego będzie skutkować wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *