15. Czy muszę podpisywać umowę na realizację usługi rozwojowej w ramach BUR?

Tak, przedsiębiorca, który ubiega się o refundację kosztów usługi rozwojowej po spotkaniu diagnostycznym z doradcą mobilnym na którym zostanie wybrana konkretna usługa rozwojowa zobowiązany jest do zawarcia umowy na realizację usługi rozwojowej z wybranym podmiotem z BUR. Umowa może mieć charakter warunkowy, czyli jej postanowienia mogą wchodzić w życie w przypadku podpisania przez przedsiębiorcę umowy wsparcia na refundację kosztów udziału w usłudze rozwojowej.

Umowa taka musi zawierać zapisy o umożliwieniu Operatorowi lub osobom/instytucjom przez niego upoważnionym  przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi rozwojowej.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *