14. Jestem czynnym płatnikiem VAT czy mogę ubiegać się o dofinansowanie w kwocie brutto?

Nie, co do zasady koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (sekcja 6.13 punkt 1) podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *