13. Gdzie mogę sprawdzić poziom dotychczas otrzymanej pomocy de minimis?

Każdy przedsiębiorca może sprawdzić poziom dotychczas otrzymanej pomocy de minimis na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary wybierając funkcję „Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta”. Należy podać NIP przedsiębiorstwa, wybrać interesujący nas przedział czasu (sugeruje się wybranie okresu ostatnich 3 lat) oraz zaznaczenie pola „tylko de minimis”.

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

UWAGA!

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR.

Za prawidłowość i kompletność ww. sprawozdań odpowiadają wyłącznie podmioty je sporządzające. Ze względu na fakt, iż jedynie te podmioty mają możliwość korygowania swoich sprawozdań, w celu wyjaśnienia zauważonych błędów należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami udzielającymi pomocy.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *