10. Czy uczestnikami usług rozwojowych mogą być jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

Nie, uczestnikami indywidualnymi (uczestnikami szkolenia, studiów podyplomowych, procesu doradczego itd.) mogą być osoby skierowane do udziału w usłudze rozwojowej przez pracodawcę niezależnie od formy zaangażowania.

Należy jednak pamiętać, że osoba kierowana do udziału w usłudze rozwojowej musi być pracownikiem danego przedsiębiorstwa od momentu podania jego danych na etapie ubiegania się przez MŚP o dofinansowanie w ramach projektu do dnia zakończenia usługi rozwojowej.

Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu i poprawności zatrudnienia osób kierowanych do udziału w usługach rozwojowych. Operator może np. poprosić przedsiębiorcę o przedłożenie potwierdzenia zarejestrowania pracownika w ZUS
i odprowadzenia należnych składek. Każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *