01. Kto może ubiegać się o refundację kosztów udziału w usługach rozwojowych?

Uczestnikami projektu mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy (w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek).

Projekt jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzących działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia (podpisaniem umowy z wsparcia z Operatorem) oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Przedsiębiorcy, których główna siedziba (zgodnie z dokumentem rejestrowym) znajduje się poza województwem warmińsko – mazurskim posiadają filię, delegaturę, oddział prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego mogą kierować do udziału w usługach rozwojowych wyłącznie pracowników zatrudnionych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Nie jest wystarczające złożenie oświadczenia, iż obszarem świadczenia pracy przez danego pracownika jest cały kraj, w tym na obszar województwa warmińsko – mazurskiego.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *