Aktualności

Wystartowaliśmy!!!


Dokumenty zgłoszeniowe zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 lub w Punkcie obsługi klienta w Ełku (ul. Mickiewicza 15, piętro III, 19 – 300 Ełk).
Wersję papierową można również wysłać pocztą lub kurierem na adres Biura projektu w Olsztynie.
Formularze zgłoszeniowe mogą być przesyłane w formie skanu na adres operator@techpal.com.pl
UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy wybiorą elektroniczną formę składania dokumentów w formie skanu zobowiązani są do dostarczenia oryginału w wersji papierowej Formularza na późniejszym etapie rekrutacji (po otrzymaniu wstępnej decyzji o zakwalifikowaniu do projektu).
Powodzenia 🙂

9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej.

Obecnie Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą spełnić szereg kryteriów dotyczących sfery gospodarczej, politycznej, praw człowieka sformułowane w tzw. kryteriach kopenhaskich, zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń acquis communautaire (w szczególności zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym) oraz posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne.

Polska dołączyła do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Pamiętajcie, że dzięki temu mamy możliwość korzystania z funduszy unijnych, które w perspektywie finansowej 2014 – 2020 dostępne są w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Refundacja kosztów udziału przedsiębiorców i ich pracowników w usługach rozwojowych również jest współfinansowana Funduszy Unijnych. Stąd ta papierologia 😉

Więcej o Funduszach Europejskich możecie dowiedzieć się ze strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub odwiedzając Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, których adresy znajdziecie tu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Dzień e-Aktywności Obywatelskiej

7 maja przypada Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej.
Coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwić bez wychodzenia z domu, bez stania w kolejkach w urzędach, poza godzinami urzędowania. Choćby o 23:17 😉
Aby to zrobić potrzebujemy Profilu Zaufanego, który jest niezbędny do korzystania z udogodnień oferowanych przez e-administrację.

Wszyscy realizatorzy projektów współfinansowanych ze środków UE, niezależnie czy są to środki z np. z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czy Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko korzystają z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014. Jest to system, dzięki któremu możemy m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu.
Więc jeśli słyszycie od nas, że właśnie składamy wniosek o płatność, żeby otrzymać kolejną transzę dofinansowania na refundację kosztów usług rozwojowych możecie być pewni, że korzystamy z systemu SL2014. 🙂

Daleko nam jeszcze do krajów o najwyższym stopniu cyfryzacji usług administracji publicznych, czyli do Niemiec, Francji, Szwecji, Norwegii, Islandii, krajów Beneluksu oraz państw morza bałtyckiego – Litwy, Łotwy i Estonii.
W ostatnich latach na laurach osiadły Hiszpania, Portugalia, czy Finlandia, podczas gdy takie potęgi gospodarcze jak Wielka Brytania, Irlandia, Szwajcaria, czy Włochy należą do grupy krajów określanych mianem „maruderów” w zakresie poziomu cyfryzacji usług publicznych .
Europę Zachodnią muszą gonić kraje Trójmorza (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Rumunia, Bułgaria) oraz Grecja.

Mimo, iż w okresach wzmożonej e-aktywności obywateli (np. koniec okresu składania rocznych zeznań podatkowych) występują problemy z płynnym korzystaniem z e-administracji musimy być dobrej myśli i wierzyć, że któregoś dnia większość urzędowych spraw załatwimy siedząc w kapciach przed telewizorem.

Zaczynamy!


Dokumenty zgłoszeniowe zostały opublikowane na naszej stronie internetowej.
Pamiętajcie żeby przed ich wypełnieniem zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie, instrukcjami i FAQ.
Niech moc będzie z Wami 🙂

3 maja to Dzień bez komputera.

Warto czasami przełączyć się na tryb offline, telefonu używać tylko do dzwonienia i po prostu odpocząć od nieustannego sprawdzania statusów, wpisów, śledzenia hashtagów.

Jeśli czytasz ten wpis 3 maja, to z przykrością stwierdzamy, że w tym roku nie udało Ci się wytrzymać bez komputera nawet w taki dzień. Może w następnym roku? Trzymamy kciuki 🙂

Światowy Dzień Hasła

2 maja obchodzimy Światowy Dzień Hasła.

W dzisiejszym świecie hasła to powszechna sprawa – w ten sposób zabezpieczamy swoje konto internetowe, telefon, pocztę, Facebooka, czy konto w Bazie Usług Rozwojowych.

Od wielu lat czołowe miejsca na listach najpopularniejszych haseł zajmują kombinacje typu „123456789”, „password”, „hasło”, „qwerty”. Jeśli macie takie hasło lepiej je zmieńcie.

W Światowym Dniu Hasła warto dowiedzieć się, jakie są podstawowe zasady tworzenia bezpiecznych haseł. Pamiętajcie silne hasło to podstawa 🙂

Mała zajawka formularza zgłoszeniowego

Mała zajawka Formularza zgłoszeniowego? Jesteście ciekawi?
5 stron, 7 części, 50 pól do wypełnienia, 18 oświadczeń 😉
Tylko tak strasznie brzmi. Dacie radę 🙂

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

To święto ustanowione zostało w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych. Jego celem jest upamiętnienie osób zmarłych w rezultacie wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zapobieganie takim tragediom.
Według danych GUS w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW wyniosła ogółem 55 288 osób i była o 1,5 % mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Pamiętajcie – bezpieczeństwo przede wszystkim!

Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z refundacji aż do 80% kosztów udziału w usługach rozwojowych? Pamiętaj, że NIE JEST MOŻLIWE ubieganie się o dofinansowanie do kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

2 maja 2019

UWAGA, UWAGA!!!
Informujemy, że 2 maja nie pracujemy. Biuro projektu będzie zamknięte, telefony wyłączone, odpoczywamy. Ale od poniedziałku ruszamy pełną parą.

Udanego grillowania, oby pogoda dopisała 🙂

Sto lat, sto lat, sto lat!!!


26 kwietnia TECHPAL Sp. z o. o. obchodzi urodziny. Które? 29 🙂 Jak ten czas leci 🙂

Zarządowi Spółki i pracownikom (czyli również sobie) życzymy samych sukcesów, dalszego rozwoju i wielu lat funkcjonowania.
Do co najmniej stu lat funkcjonowania jeszcze trochę zostało!
Damy radę. Bo jak nie My, to kto? 🙂

Zespół Operator Techpal