Aktualności

Pamiętajcie o złożeniu wniosku refundacyjnego!

Zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku refundacyjnego w terminie do 21 dni od zakończenia usługi rozwojowej.
W sytuacjach nieprzewidzianych wcześniej, na które MŚP nie ma wpływu termin może zostać przesunięty, ale poprosimy wtedy o wyjaśnienie.

Przypominamy – wniosek refundacyjny składacie za każdą usługę rozwojową (szkolenie, proces doradczy itp.) oddzielnie. Przed złożeniem wniosku upewnijcie się, że dołączyliście wszystkie wymagane dokumenty – kopię faktury, dowód zapłaty, kopie zaświadczeń/certyfikatów/raportów doradczych.
Instrukcję i wskazówki jak złożyć poprawny wniosek refundacyjny znajdziecie na naszej stronie internetowej. W przypadku pytań, wątpliwości możecie również odwiedzić nas w biurze projektu, punkcie obsługi klienta, zadzwonić lub napisać e-mail. Pomożemy 🙂

Jeśli wnioski refundacyjne będą wpływać do nas płynnie, bez opóźnień i błędów będziemy mogli sprawniej przekazywać przedsiębiorcom kolejne fundusze.

Ustawcie przypominajkę w kalendarzu, zapiszcie na kolorowej karteczce.

Postarajcie się, dacie radę

Z powodu bardzo dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły do biura Operatora
z dniem 23 sierpnia 2019 roku rekrutacja do projektu zostaje wstrzymana.

W związku z napływem dużej ilości formularzy zgłoszeniowych czas oczekiwania na rejestrację jak i weryfikację dokumentów może ulec wydłużeniu.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

W Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego pomyślmy ciepło o twórcach Bazy Usług Rozwojowych. 😉

Bez istnienia BUR nie byłoby możliwe korzystanie z podmiotowych systemów finansowania usług rozwojowych, a tym samym ubiegania się o refundację kosztów udziału przedsiębiorców i ich pracowników w szkoleniach, doradztwie czy studiach podyplomowych.

W 2006 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zastąpiła Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Z okazji tego wydarzenia na całym świecie organizuje się najróżniejsze imprezy poświęcone nowym technologiom. Sprawdźcie czy w Waszym mieście nie odbywa się takie wydarzenie.

Dziś Dzień Niezapominajki

Dziś Dzień Niezapominajki, którego pomysłodawca był dziennikarz radiowej Jedynki Andrzej Zalewski.
Niezapominajka jest symbolem pamięci, jest też kwiatem stanowym Alaski. Kto by pomyślał? 😉
Dziś szczególnie pamiętajcie o rzeczach ważnych i pilnych, o tych mniej ważnych przypomnijcie sobie jutro 🙂

Nowe instrukcje

Jak złożyć poprawnie oświadczenia z Formularza zgłoszeniowego?
Nic prostszego – przed wypełnieniem oświadczeń zapoznaj się z dodatkową instrukcją 🙂

Nie stosuj podwójnego zaprzeczenia.

Jeśli treść oświadczenia jest prawdziwa w odniesieniu do Twojego przedsiębiorstwa zaznacz TAK.

Jedynym wyjątkiem jest oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego warto zapoznać się również z instrukcją jego POPRAWNEGO wypełnienia. Dziś opublikowaliśmy aktualizację.

Im mniej poprawek, tym krótszy czas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych 🙂

Instrukcje i wskazówki znajdziesz na stronie
http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/

Trzymamy kciuki 🙂

Wystartowaliśmy!!!


Dokumenty zgłoszeniowe zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 lub w Punkcie obsługi klienta w Ełku (ul. Mickiewicza 15, piętro III, 19 – 300 Ełk).
Wersję papierową można również wysłać pocztą lub kurierem na adres Biura projektu w Olsztynie.
Formularze zgłoszeniowe mogą być przesyłane w formie skanu na adres operator@techpal.com.pl
UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy wybiorą elektroniczną formę składania dokumentów w formie skanu zobowiązani są do dostarczenia oryginału w wersji papierowej Formularza na późniejszym etapie rekrutacji (po otrzymaniu wstępnej decyzji o zakwalifikowaniu do projektu).
Powodzenia 🙂

9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej.

Obecnie Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą spełnić szereg kryteriów dotyczących sfery gospodarczej, politycznej, praw człowieka sformułowane w tzw. kryteriach kopenhaskich, zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń acquis communautaire (w szczególności zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym) oraz posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne.

Polska dołączyła do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Pamiętajcie, że dzięki temu mamy możliwość korzystania z funduszy unijnych, które w perspektywie finansowej 2014 – 2020 dostępne są w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Refundacja kosztów udziału przedsiębiorców i ich pracowników w usługach rozwojowych również jest współfinansowana Funduszy Unijnych. Stąd ta papierologia 😉

Więcej o Funduszach Europejskich możecie dowiedzieć się ze strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub odwiedzając Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, których adresy znajdziecie tu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Dzień e-Aktywności Obywatelskiej

7 maja przypada Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej.
Coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwić bez wychodzenia z domu, bez stania w kolejkach w urzędach, poza godzinami urzędowania. Choćby o 23:17 😉
Aby to zrobić potrzebujemy Profilu Zaufanego, który jest niezbędny do korzystania z udogodnień oferowanych przez e-administrację.

Wszyscy realizatorzy projektów współfinansowanych ze środków UE, niezależnie czy są to środki z np. z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czy Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko korzystają z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014. Jest to system, dzięki któremu możemy m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu.
Więc jeśli słyszycie od nas, że właśnie składamy wniosek o płatność, żeby otrzymać kolejną transzę dofinansowania na refundację kosztów usług rozwojowych możecie być pewni, że korzystamy z systemu SL2014. 🙂

Daleko nam jeszcze do krajów o najwyższym stopniu cyfryzacji usług administracji publicznych, czyli do Niemiec, Francji, Szwecji, Norwegii, Islandii, krajów Beneluksu oraz państw morza bałtyckiego – Litwy, Łotwy i Estonii.
W ostatnich latach na laurach osiadły Hiszpania, Portugalia, czy Finlandia, podczas gdy takie potęgi gospodarcze jak Wielka Brytania, Irlandia, Szwajcaria, czy Włochy należą do grupy krajów określanych mianem „maruderów” w zakresie poziomu cyfryzacji usług publicznych .
Europę Zachodnią muszą gonić kraje Trójmorza (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Rumunia, Bułgaria) oraz Grecja.

Mimo, iż w okresach wzmożonej e-aktywności obywateli (np. koniec okresu składania rocznych zeznań podatkowych) występują problemy z płynnym korzystaniem z e-administracji musimy być dobrej myśli i wierzyć, że któregoś dnia większość urzędowych spraw załatwimy siedząc w kapciach przed telewizorem.

Zaczynamy!


Dokumenty zgłoszeniowe zostały opublikowane na naszej stronie internetowej.
Pamiętajcie żeby przed ich wypełnieniem zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie, instrukcjami i FAQ.
Niech moc będzie z Wami 🙂

3 maja to Dzień bez komputera.

Warto czasami przełączyć się na tryb offline, telefonu używać tylko do dzwonienia i po prostu odpocząć od nieustannego sprawdzania statusów, wpisów, śledzenia hashtagów.

Jeśli czytasz ten wpis 3 maja, to z przykrością stwierdzamy, że w tym roku nie udało Ci się wytrzymać bez komputera nawet w taki dzień. Może w następnym roku? Trzymamy kciuki 🙂