Zmiana Regulaminu BUR

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych: ➡https://bit.ly/3JzA9dl⬅

Zmianie ulega m.in. termin zgłoszenia uczestnika na usługi rozwojowe – najpóźniej na 1 dzień przed datą ich rozpoczęcia (z wyłączeniem usług w formie zdalnej i studiów podyplomowych).

Nowe wzory dokumentów

W zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU zostały opublikowane nowe wersje dokumentów rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych”.

Zmianie uległ również Regulamin udziału w projekcie. 

PRZED wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego MŚP warto zapoznać się z instrukcją jego poprawnego wypełnienia, którą także znajdziecie na naszej stronie w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU.

Przypominamy – złożenie Formularza zgłoszeniowego NIE OZNACZA otrzymania dofinansowania na wybraną usługę rozwojową.

W 2022 roku w pierwszej kolejności zawierane będą umowy z przedsiębiorcami, którzy dotychczas nie otrzymali dofinansowania na usługi rozwojowe od Operatora Techpal oraz mają siedzibę w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze (Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz).

W przypadku MŚP, które w okresie 1 kwietnia 20219 – 31 grudnia 2021 r. uzyskały dofinansowanie w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” możliwość podpisania aneksu (zwiększenia kwoty otrzymanego dofinansowania) będzie indywidualnie rozpatrywana i będzie zależna od stopnia zrealizowania wskaźników założonych projekcie oraz od dostępnej alokacji.

Zaktualizowany Regulamin projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe obowiązują od 3 stycznia 2021 r.