Odpoczywamy, ładujemy baterie…

Informujemy, że w 12 czerwca (piątek) Biuro projektu oraz Punkt kontaktowy będą zamknięte.

Odpoczywamy, ładujemy baterie i z nową energią wracamy do pracy w poniedziałek.

Kurs prawa jazdy – koszty badań lekarskich

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców uzyskaniem dofinansowania na szkolenia z zakresu prawa jazdy przypominamy, iż w cenę usługi NIE MOGĄ być wliczone koszty badań lekarskich niezbędnych do uzyskania Profilu Kandydata Kierowcy (PKK) oraz koszty egzaminów poprawkowych. Cena szkolenia musi obejmować koszt pierwszego egzaminu w WORD.

Pamiętajcie, że wniosek refundacyjny w przypadku rozliczania kosztów usług kończących się egzaminem zewnętrznym może zostać złożony dopiero po uzyskaniu POZYTYWNEGO WYNIKU EGZAMINU i uzyskaniu właściwego dokumentu potwierdzającego ten fakt. NIE JEST WYSTARCZAJĄCE przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawionego przez Podmiot realizujący usługę rozwojową.