W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów w dniach 16 – 27 marca br. Zespół  realizujący projekt będzie pracować zmniejszonym składzie w TRYBIE DYŻURU.

Wszystkie spotkania diagnostyczne z przedsiębiorcami zostają odwołane.

Pytania dotyczące realizacji projektu można zadawać mailowo na adres operator@techpal.com.pl

Na wszystkie wiadomości odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Wydłużeniu mogą ulec terminy weryfikacji Wniosków refundacyjnych oraz Formularzy zgłoszeniowych.

Wnioski refundacyjne, uzupełnienia lub korekty do nich należy składać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej.

Wyjaśnienia lub uzupełnienia do Formularzy zgłoszeniowych należy składać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej – skany podpisanych dokumentów należy przesyłać na adres operator@techpal.com.pl

Uważajmy na siebie.

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną realnym zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie spotkania diagnostyczne realizowane przez doradców mobilnych w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

Nowe terminy będą ustalane NIE WCZEŚNIEJ niż początek kwietnia br.

Kontakt z Zespołem projektowym może być ograniczony z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem.

Zalecamy powstrzymanie się od osobistych wizyt w Biurze projektu i kontakt telefoniczny bądź mailowy.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.operator.techpal.com.pl oraz profilu Operatora na Facebook.

W związku z dużym zainteresowaniem projektem „Klucz do usług rozwojowych” czas weryfikacji złożonych Formularzy zgłoszeniowych ulega wydłużeniu.

Rekrutacja czasowo wstrzymana

W związku z dużą ilością zgłoszeń, które wpłynęły do biura Operatora informujemy, iż w dniu 6 marca 2020 roku (piątek) o godzinie 16:00 rekrutacja do projektu „Klucz do usług rozwojowych” zostaje czasowo wstrzymana.

Dokumenty, które wpłyną do Operatora po tym terminie nie będą podlegały rejestracji i weryfikacji.

O przyjęciu zgłoszeń składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej /przesyłki kurierskiej decydować będzie data oraz godzina dostarczenia dokumentów do Biura projektu (10-685 Olsztyn, ul. Barcza 16).

W przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną decydować będzie data oraz godzina wpływu dokumentów na serwer Operatora.

O wznowieniu rekrutacji informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.

Obietnice, obietnice, obietnice…

Pamiętajcie – Operator przez telefon NIE PRZYZNA Wam dofinansowania. Sytuacja każdego przedsiębiorcy rozpatrywana jest indywidualnie, a podpisanie umowy wsparcia uzależnione jest od wielu czynników, których nie jesteśmy w stanie ocenić w ciągu kilkuminutowej rozmowy telefonicznej.

Dofinansowane mogą być WYŁĄCZNIE usługi rozwojowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celu rozwojowego danego przedsiębiorstwa, dlatego niewystarczającym argumentem za przyznaniem wsparcia w ramach projektu są stwierdzenia „inni dostali”, „koleżanka/kolega podpisał umowę”, „inny Operator, to…”. Posługujcie się konkretami, unikajcie ogólników, mierzcie siły na zamiary.

Sytuacja każdego przedsiębiorcy rozpatrywana jest INDYWIDUALNIE, dlatego tak ważne są spotkania diagnostyczne, w trakcie których przedsiębiorcy uzasadniają wybór KONKRETNEJ usługi rozwojowej. Podpisanie umowy wsparcia przez jednego przedsiębiorcę NIE OZNACZA, że wszyscy ubiegający się o dofinansowanie kosztów danej usługi rozwojowej otrzymają je.

Przypominamy, że Operator Techpal przyznaje dofinansowanie w KONKRETEJ KWOCIE (ujętej w umowie bądź aneksie) na KONKRETNE USŁUGI rozwojowe (ujęte w umowie bądź aneksie). Refundacji NIE PODLEGAJĄ usługi, które nie zostały zawarte w umowie lub aneksie do umowy wsparcia.

Podpisanie aneksu bądź aneksów do umowy wsparcia uzależnione jest od kwoty dofinansowania wykorzystanej przez danego przedsiębiorcę.

Operator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalania wartości podpisywanych umów wsparcia i aneksów do nich w zależności od stopnia realizacji wskaźników projektowych założonych we Wniosku o dofinansowanie.