REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAJE CZASOWO WSTRZYMANA

Informujemy, iż do biura Operatora wpłynęło już PONAD 💯 nowych Formularzy zgłoszeniowych. 😱😳😱
#ni🚀⚡🚀

W związku z tym w dniu 6 GRUDNIA o godzinie 15:30 rekrutacja do projektu ZOSTAJE CZASOWO WSTRZYMANA.❌🔚❌
Dokumenty, które wpłyną do Operatora PO tym TERMINIE nie będą podlegały rejestracji i weryfikacji. 🕒⏰⌛

O wznowieniu rekrutacji informować 💬💻💬będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.

Operator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorców, którzy mają siedzibę/oddział/delegaturę ORAZ prowadzą działalność gospodarczą na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze (Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz) LUB kierują do udziału w usługach rozwojowych osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Pamiętajcie – złożenie Formularza zgłoszeniowego NIE OZNACZA uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe.

WZNAWIAMY przyjmowanie zgłoszeń

3… 2… 1… START ❗❗❗
Mamy dla Was mikołajkową 🎅🎄🎁 niespodziankę – WZNAWIAMY przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych”.

Obowiązujące wzory dokumentów rekrutacyjnych 📝📄📜znajdziecie na stronie Operatora (http://operator.techpal.com.pl/ ) w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU.
Przed wypełnieniem dokumentów zapoznajcie 🔎📋🔎się z Regulaminem udziału w projekcie ORAZ instrukcjami poprawnego wypełniania dokumentów.

Przypominamy, że rozpatrzeniu podlegać będą WYŁĄCZNIE kompletnie wypełnione Formularze zgłoszeniowe. W Formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić ✏✏✏WSZYSTKIE pola. W przypadku, gdy informacje konieczne do umieszczenia w danym polu nie odnoszą się do sytuacji przedsiębiorstwa składającego Formularz zgłoszeniowy należy wpisać „nie dotyczy”. Niekompletne Formularze będą kierowane do uzupełnienia, co wydłuży okres weryfikowania dokumentów zgłoszeniowych.

Pamiętajcie – złożenie Formularza zgłoszeniowego NIE OZNACZA ‼❌‼otrzymania dofinansowania na wybraną usługę rozwojową.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Operator zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania 🔚❌🔚rekrutacji, o czym informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.🔑🔒🔐

Powodzenia‼💪👍