Umowa z instytucją świadczącą usługę rozwojową

Przypominamy, że do zawarcia umowy z wsparcia 📝na refundację części kosztów udziału w usługach rozwojowych niezbędne jest przedstawienie Operatorowi kopii umowy z instytucją świadczącą usługę rozwojową.

Umowa 📄 ta może mieć charakter warunkowy, uzależniający udział przedsiębiorcy i jego pracowników w usłudze rozwojowej pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Umowa musi zawierać zapisy dotyczące umożliwienia Operatorowi bądź upoważnionym przez niego instytucjom lub osobom przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi rozwojowej.

Pamiętajcie o złożeniu wniosku refundacyjnego!

Zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku refundacyjnego w terminie do 21 dni od zakończenia usługi rozwojowej.
W sytuacjach nieprzewidzianych wcześniej, na które MŚP nie ma wpływu termin może zostać przesunięty, ale poprosimy wtedy o wyjaśnienie.

Przypominamy – wniosek refundacyjny składacie za każdą usługę rozwojową (szkolenie, proces doradczy itp.) oddzielnie. Przed złożeniem wniosku upewnijcie się, że dołączyliście wszystkie wymagane dokumenty – kopię faktury, dowód zapłaty, kopie zaświadczeń/certyfikatów/raportów doradczych.
Instrukcję i wskazówki jak złożyć poprawny wniosek refundacyjny znajdziecie na naszej stronie internetowej. W przypadku pytań, wątpliwości możecie również odwiedzić nas w biurze projektu, punkcie obsługi klienta, zadzwonić lub napisać e-mail. Pomożemy 🙂

Jeśli wnioski refundacyjne będą wpływać do nas płynnie, bez opóźnień i błędów będziemy mogli sprawniej przekazywać przedsiębiorcom kolejne fundusze.

Ustawcie przypominajkę w kalendarzu, zapiszcie na kolorowej karteczce.

Postarajcie się, dacie radę