Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

W Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego pomyślmy ciepło o twórcach Bazy Usług Rozwojowych. 😉

Bez istnienia BUR nie byłoby możliwe korzystanie z podmiotowych systemów finansowania usług rozwojowych, a tym samym ubiegania się o refundację kosztów udziału przedsiębiorców i ich pracowników w szkoleniach, doradztwie czy studiach podyplomowych.

W 2006 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zastąpiła Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Z okazji tego wydarzenia na całym świecie organizuje się najróżniejsze imprezy poświęcone nowym technologiom. Sprawdźcie czy w Waszym mieście nie odbywa się takie wydarzenie.

Dziś Dzień Niezapominajki

Dziś Dzień Niezapominajki, którego pomysłodawca był dziennikarz radiowej Jedynki Andrzej Zalewski.
Niezapominajka jest symbolem pamięci, jest też kwiatem stanowym Alaski. Kto by pomyślał? 😉
Dziś szczególnie pamiętajcie o rzeczach ważnych i pilnych, o tych mniej ważnych przypomnijcie sobie jutro 🙂

Nowe instrukcje

Jak złożyć poprawnie oświadczenia z Formularza zgłoszeniowego?
Nic prostszego – przed wypełnieniem oświadczeń zapoznaj się z dodatkową instrukcją 🙂

Nie stosuj podwójnego zaprzeczenia.

Jeśli treść oświadczenia jest prawdziwa w odniesieniu do Twojego przedsiębiorstwa zaznacz TAK.

Jedynym wyjątkiem jest oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego warto zapoznać się również z instrukcją jego POPRAWNEGO wypełnienia. Dziś opublikowaliśmy aktualizację.

Im mniej poprawek, tym krótszy czas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych 🙂

Instrukcje i wskazówki znajdziesz na stronie
http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/

Trzymamy kciuki 🙂

Wystartowaliśmy!!!


Dokumenty zgłoszeniowe zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 lub w Punkcie obsługi klienta w Ełku (ul. Mickiewicza 15, piętro III, 19 – 300 Ełk).
Wersję papierową można również wysłać pocztą lub kurierem na adres Biura projektu w Olsztynie.
Formularze zgłoszeniowe mogą być przesyłane w formie skanu na adres operator@techpal.com.pl
UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy wybiorą elektroniczną formę składania dokumentów w formie skanu zobowiązani są do dostarczenia oryginału w wersji papierowej Formularza na późniejszym etapie rekrutacji (po otrzymaniu wstępnej decyzji o zakwalifikowaniu do projektu).
Powodzenia 🙂

9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej.

Obecnie Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą spełnić szereg kryteriów dotyczących sfery gospodarczej, politycznej, praw człowieka sformułowane w tzw. kryteriach kopenhaskich, zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń acquis communautaire (w szczególności zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym) oraz posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne.

Polska dołączyła do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Pamiętajcie, że dzięki temu mamy możliwość korzystania z funduszy unijnych, które w perspektywie finansowej 2014 – 2020 dostępne są w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Refundacja kosztów udziału przedsiębiorców i ich pracowników w usługach rozwojowych również jest współfinansowana Funduszy Unijnych. Stąd ta papierologia 😉

Więcej o Funduszach Europejskich możecie dowiedzieć się ze strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub odwiedzając Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, których adresy znajdziecie tu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Dzień e-Aktywności Obywatelskiej

7 maja przypada Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej.
Coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwić bez wychodzenia z domu, bez stania w kolejkach w urzędach, poza godzinami urzędowania. Choćby o 23:17 😉
Aby to zrobić potrzebujemy Profilu Zaufanego, który jest niezbędny do korzystania z udogodnień oferowanych przez e-administrację.

Wszyscy realizatorzy projektów współfinansowanych ze środków UE, niezależnie czy są to środki z np. z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czy Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko korzystają z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014. Jest to system, dzięki któremu możemy m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu.
Więc jeśli słyszycie od nas, że właśnie składamy wniosek o płatność, żeby otrzymać kolejną transzę dofinansowania na refundację kosztów usług rozwojowych możecie być pewni, że korzystamy z systemu SL2014. 🙂

Daleko nam jeszcze do krajów o najwyższym stopniu cyfryzacji usług administracji publicznych, czyli do Niemiec, Francji, Szwecji, Norwegii, Islandii, krajów Beneluksu oraz państw morza bałtyckiego – Litwy, Łotwy i Estonii.
W ostatnich latach na laurach osiadły Hiszpania, Portugalia, czy Finlandia, podczas gdy takie potęgi gospodarcze jak Wielka Brytania, Irlandia, Szwajcaria, czy Włochy należą do grupy krajów określanych mianem „maruderów” w zakresie poziomu cyfryzacji usług publicznych .
Europę Zachodnią muszą gonić kraje Trójmorza (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Rumunia, Bułgaria) oraz Grecja.

Mimo, iż w okresach wzmożonej e-aktywności obywateli (np. koniec okresu składania rocznych zeznań podatkowych) występują problemy z płynnym korzystaniem z e-administracji musimy być dobrej myśli i wierzyć, że któregoś dnia większość urzędowych spraw załatwimy siedząc w kapciach przed telewizorem.

Zaczynamy!


Dokumenty zgłoszeniowe zostały opublikowane na naszej stronie internetowej.
Pamiętajcie żeby przed ich wypełnieniem zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie, instrukcjami i FAQ.
Niech moc będzie z Wami 🙂

3 maja to Dzień bez komputera.

Warto czasami przełączyć się na tryb offline, telefonu używać tylko do dzwonienia i po prostu odpocząć od nieustannego sprawdzania statusów, wpisów, śledzenia hashtagów.

Jeśli czytasz ten wpis 3 maja, to z przykrością stwierdzamy, że w tym roku nie udało Ci się wytrzymać bez komputera nawet w taki dzień. Może w następnym roku? Trzymamy kciuki 🙂

Światowy Dzień Hasła

2 maja obchodzimy Światowy Dzień Hasła.

W dzisiejszym świecie hasła to powszechna sprawa – w ten sposób zabezpieczamy swoje konto internetowe, telefon, pocztę, Facebooka, czy konto w Bazie Usług Rozwojowych.

Od wielu lat czołowe miejsca na listach najpopularniejszych haseł zajmują kombinacje typu „123456789”, „password”, „hasło”, „qwerty”. Jeśli macie takie hasło lepiej je zmieńcie.

W Światowym Dniu Hasła warto dowiedzieć się, jakie są podstawowe zasady tworzenia bezpiecznych haseł. Pamiętajcie silne hasło to podstawa 🙂